Psicologia Coaching

La pràctica del coaching s’ha generalitzat, sent un mètode que ha esdevingut habitual per acompanyar a les persones en el seu procés de canvi, tant en l’àmbit privat com professional.

Un dels grans referents en la difusió del coaching, John Withmore, ens diu del coaching:
“El coaching consisteix a alliberar el potencial d’una persona per incrementar al màxim el seu acompliment. Consisteix a ajudar-lo a aprendre en lloc d’ensenyar-li”

En aquesta línia, la meva proposta és fer un coaching no directiu, una relació entre iguals, on el client (coachee) és l’expert en la seva vida i on el coach no ensenya res, simplement acompanya.

La conversa és la tècnica fonamental del coaching, i la clau està no tant en el que parlen coach i coachee sinó en la conversa que el client té amb si mateix.

El coach facilita aquesta conversa, tenint en compte que el canvi que realitza el client és un canvi personal i que ningú el pot fer per ell.

Qualsevol canvi exigeix molta energia, temps, compromís i un pla d’acció. Aquest procés es veurà facilitat per l’acompanyament del coach.

Quan parlem de psicologia coaching estem parlant d’una branca de la psicologia.

En la metodologia del coaching intervenen diferents enfocaments de la psicologia, que provenen de la psicologia humanista, la psicologia constructivista, la psicologia cognitiva-conductual, les teràpies de tercera generació…
Altres aportacions al coaching provenen de la Programació Neuro Lingüística (PNL), la Gestalt, la Comunicació No Violenta, l’anàlisi transaccional i la Psicologia Positiva, entre altres.

Aquesta visió plural del coaching permet que no hi hagi un únic punt de vista i que s’aportin coneixements acumulatius i complementaris que es donen suport entre ells.

Totes aquestes orientacions estan d’acord en el fet que el coaching implica desenvolupament personal, acció i assoliment d’objectius.

La Psicologia se centra en el benestar de les persones i no és només psicoteràpia.

La Psicologia Coaching posa el focus en desenvolupar allò que ja està bé i que volem que sigui excel·lent.

Benvingudes i benvinguts a Psicologia Coaching.

Carles Rios